Het paard heeft altijd een belangrijke rol vervuld in het leven van de mens. Toen het paard werd gedomesticeerd, was zijn rol waarschijnlijk tweeledig. Het langzamere 'koudbloedige' woudpaard was een lastdier, het snellere 'warmbloedige' steppepaard werd gebruikt om snel van de ene naar de andere plaats te reizen. Tegenwoordig gebruikt men geen paarden meer in oorlogen, de tractor heeft het werk op het land goeddeels overgenomen en trein, auto en bus zijn de voornaamste middelen van vervoer geworden. Toch staan paarden nog altijd hoog in aanzien. De mens heeft sinds lang selectief met paarden gefokt om een dier te krijgen dat beantwoorde aan zijn behoefte of opvattingen van schoonheid.

 

 

 

Laatst bijgewerkt: 06/12/2007